KOORDINACE A ŘÍZENÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY

 • SW aplikace Dopravní kancelář – úplný back office pro realizaci základních technologických činností specialistů plánujících, řídících a kontrolujících veřejnou autobusovou dopravu. Vhodné SW nástroje pro dopravní společnosti, zadavatele veřejné dopravy, či organizátorů krajské veřejné dopravy
 • SW pro optimalizaci veřejné autobusové dopravy – stanovení ekonomicky zdůvodnitelného a prakticky využitelného počtu vozidel, řidičů a ostatních významných provozně ekonomických ukazatelů
 • SW Turnusy pro sestavení denních výkonu řidičů ve veřejné autobusové dopravě.
 • SW Přestupy pro řešení návazností integrovaných dopravních systémů všech druhů veřejné hromadné dopravy
 • SW Cena jízdného - pro rychlé vyhodnocení, evidenci kontrolu tržeb z jízdného. Nástroj umožňuje modelování ceny jízdenek v závislosti na změnách tarifů nebo z požadované tržby sestavit varianty tarifních tabulek a to jak pro kilometrické tarify tak i pro tarify integrovaných systémů veřejné dopravy
 • SW Clearing – vzájemné zúčtování jízdného mezi subjekty provozující veřejnou hromadnou dopravu v integrovaných dopravních systémech
 • SW Nadstavba nad clearing – nástroj pro efektivní, rychlou a věcně správnou kontrolu zpracování vzájemného zúčtování na úrovni kraje nebo oblasti
 • SW Pokladny – nástroj pro úplnou obsluhu prodeje, předprodeje jednorázových nebo časových jízdenek v integrovaných systémech formou předprodejních míst.
 • Technické zařízení pro sčítání cestujících ve vozidlech veřejné autobusové dopravy – Zařízení provádí 24 hodinové sčítání cestujících ve vozidlech pomocí sčítacích čidel s výstupem a přenosem do SW aplikace zobrazení a vyhodnocení
 • SW pro odhad, hodnocení a výpočet modelové ceny dopravního výkonu ve veřejné autobusové dopravě.
 • Strategická spolupráce se společností M-Line a.s. v oblasti SW Jízdní řády, Lístky a Souběhy ve veřejné autobusové dopravě.

Ukázka výstupu SW Přestupy

Znázornění dopravní sítě

Znázornění linkového vedení

Ultrazvukový přístroj pro měření intenzity dopravy

Radarové zařízení pro měření intenzity dopravy

SW Clearing pro výpočet rozdělení tržeb z dopravních úkonů

Grafické výstupy (Visual managment)

Výstup z SW Standard - datová část

Grafické znázornění sledované veličiny

0

Spokojených klientů

0

Let zkušeností

0

Z analyzovaných tras