Ostatní naše činnosti

  • Zpracovatel statistiky autobusové dopravy v letech 2016-2017
  • Zpracování odborných posudků na uspořádání a využívání autobusové dopravy, návrhy k optimalizačnímu procesu
  • Realizace průzkumů dopravy pro stanovení intenzity dopravy
  • Dopravní a ekonomické modelování linek a spojů veřejné hromadné autobusové dopravy
  • Úplné zabezpečení nebo dlouhodobý provoz monitorovacích zařízení pro snímání počtu vozidle na vybraných komunikacích
  • Úplné zabezpečení nebo dlouhodobý provoz monitorovacích zařízení pro snímání počtu nastupujících a vystupujících cestujících v prostředcích hromadné dopravy
0

Spokojených klientů

0

Let zkušeností

0

Z analyzovaných tras