Věda a výzkum

Výzkumné projekty podpořené Technologickou agenturou České republiky:

  • TA01031200 Vývoj a realizace SW aplikace dopravního úřadu nebo koordinátora IDS, pro správu a řešení problematiky zadávání, vyhodnocování a kontroly veřejné autobusové dopravy, městské hromadné dopravy – výstupem je plný SW pro řízení AD včetně optimalizačních úloh
  • TA02030616 Zařízení pro záznam a vyhodnocování hustoty dopravního proudu v mezikřižovatkových úsecích a SW k určení a regulaci kongescí dopravního proudu – výstupem je mobilní zařízení určené k záznamu intenzity projíždějících vozidel na komunikaci včetně SW aplikace pro vyhodnocení naměřených výstupů.
  • TA03030474 Systém technických zařízení a SW pro přenos výstupů v reálném čase o trvalém snímání intenzity dopravního zatížení na vybrané komunikaci. SW aplikace pro vizualizaci dosažených hodnot skutečného zatížení (počtu a směru jízd dopravních prostředků) v reálném čase, zobrazení do obecného mapového prostředí – výstupem je ověřené měřící zařízení pro snímání počtu dopravních prostředků včetně SW aplikace vyhodnocující výstupy a SW aplikace zobrazení v mapovém prostředí.
  • TA04031723 Metodika stanovení intenzit dopravy po městských komunikacích – výstupem je certifikovaná metodika včetně SW aplikace pro výpočet RPDI
  • TD010080 SW aplikace jednotného zpracování zadávací dokumentace veřejné soutěže dle zákona 194/2010, § 10 s možností sdílení SW prostoru mezi uživateli pro uložení a vyhodnocení nabídek dosažených výsledků na úrovni kraje, obce s možností trvalého vyhodnocování – výstupem je SW výběrové řízení

Ukázka zadávání základních parametrů výběrového řízení

0

Spokojených klientů

0

Let zkušeností

0

Z analyzovaných tras